Peace Wall / Press Cuttings

Reuters, 09.05.2019, International
Der Tagesspiegel, Germany, 06.06.2012

Spiljne, journal of social critique, Ukraine, 2012

Video, 2012, Berlin Biennial

SvD, Sweden, 2013


Ansvaret för att göra världen bättre, Kulturnytt i P1, 05.05.2012, Sveriges Radio, Sweden

05 30 2012 TEA Moderna, North Macedonia
05 30 2012 TEA Moderna, North Macedonia

05 17 2012 Zitty, Germany

Kunstforum International, 07.08.2012
Kunstforum International, 07.08.2012
Kunstforum International, 07.08.2012
Kunstforum International, 07.08.2012

BZ, Germany, 05 08 2012

05 10 2012 Berliner Zeitung, Germany

05 08 2012 Potsdamer Neuste Nachichter, Germany

05 09 2012 3sat, Germany

05 09 2012 El Mundo, Spain

Zitty, 29.06.2012
Zitty, 29.06.2012

Berliner  Zeitung, 09.06.2012

Freie Presse, Germany, 27.03.2012

Berliner Morgenpost, Germany, 07.05.2012

TAZ, Germany, 05 04 2012

Kulturnytt i P1, 06.05.2012 Sveriges Radio, Sweden